Συσκευασίες

ArthroVet HA Complex

Small breeds & Cats

60 twist off κάψουλες

Η τεχνολογία twist off κάψουλα έχει δημιουργηθεί για να προστατεύει τα ευαίσθητα συστατικά από την οξείδωση. Παράλληλα, βοηθά στη χορήγηση σε μικρόσωμα ζώα.  Μπορεί να χορηγηθεί αυτούσια, είτε να ανοιχθεί και το περιεχόμενο της να χορηγηθεί κατ` ευθείαν στο στόμα του ζώου ή να αναμιχθεί με την τροφή.

ArthroVet HA Complex

60 δισκία

Η μεγάλη ποσότητα των συστατικών δεν επιτρέπει άλλη μορφή, όπως η twist off κάψουλα. Επομένως, για τέτοιες ποσότητες συστατικών προτιμούνται οι ξηρές δισκιοποιημένες μορφές. Τα δισκία χορηγούνται ολόκληρα ή μισά.

ArthroVet HA Complex

90 δισκία

Η μεγάλη συσκευασία προσφέρει οικονομικότερη τιμή ανά δισκίο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες μεγαλόσωμων ζώων, άνω των 25 κιλών.

ArthroVet Omega Liquid

250 ml

Η ελαιώδης μορφή δίνει τη δυνατότητα προσθήκης μεγάλης ποσότητας συστατικών.

Είναι ιδανική μορφή για μεγαλόσωμα ζώα.  Επιπλέον, η δόση μπορεί να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και να χορηγηθεί ευκολότερα σε ζώα που έχουν δυσκολία στη λήψη χαπιών, διότι  μπορεί να προστεθεί στο φαγητό.